Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid

MVO en duurzaamheid

MVO en duurzaamheid zijn onlosmakelijk verbonden met de manier waarop wij werken. Wij creëren waarde voor onze mensen, het leefmilieu en de economie.  MVO is dan ook onderdeel van onze eigen bedrijfsprocessen.

Gul hanteert de volgende MVO-principes:

 • We respecteren in internationaal verband afgekondigde mensenrechten
 • We leven alle wet- en regelgeving na die van toepassing is op kinderarbeid en treden adequaat op tegen overtredingen daarvan
 • We respecteren de rechten van medewerkers om in vrijheid voor arbeid te kiezen, zich te verenigen en collectief over hun arbeidsvoorwaarden te onderhandelen, overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving
 • We respecteren de gelijkheid van alle mensen
 • We respecteren de integriteit van alle medewerkers
 • We leven toepasselijke wet- en regelgeving na omtrent arbeidsduur en salaris
 • We bieden een veilige werkomgeving voor medewerkers.
 • We respecteren het milieu en de verantwoordelijkheden op milieugebied

Gul en haar partners

Gul verwacht van haar partners dat zij deze principes ook hanteren en dat zij rechtvaardig en integer optreden tegenover hun belanghebbenden. Daarnaast verwachten we een proactieve houding als het gaat om milieuvraagstukken, zoals het stimuleren van de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën (grondstoffen, bewerking, verpakking, transport, (energie)verbruik en afvoer).

Social return

Gul vindt social return net zo vanzelfsprekend als de gastvrijheid die we dagelijks bieden. Dus dragen we met volle overtuiging concreet bij aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we samen met onze partners.

Gul hanteert een brede definitie voor afstand tot de arbeidsmarkt:

 • mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking
 • mensen in een uitkeringssituatie, die weinig opleiding of werkervaring hebben
 • niet uitkeringsgerechtigde mensen met arbeidsachterstand, die weer aan de slag willen
Hoe wij u helpen

Bij Gul voelt u zich als in een goed hotel: gastbeleving staat in alle services voorop.

Op zoek naar een partner met oog voor duurzame relaties?